JJ-Street Tantsukool lööb kaasa küberkiusamise vastu võitlevas kampaanias!

Septembris algas Eestis küberkiusamise vastane kommunikatsioonikampaania, milles lööb kaasa ka JJ-Street Tantsukooli meeskond. Kampaania eesmärk on küberkiusamise probleemi märgata, vähendada ja ennetada ning JJ-Street Tantsukool on otsustanud anda oma panuse võimalikult mõjuva tulemuse saavutamiseks.

MTÜ Lastekaitse Liit viis eelmise aasta sügisel koolinoorte seas läbi küsitluse, mille tulemused olid jahmatavad: enam kui 25% küsitletud lastest ja noortest (4.-12. klasside õpilased, kokku enam kui 1000 last) tunnistas, et on viimase aasta jooksul kokku puutunud küberkiusamisega. 17% vastanuist aga märkis, et on ka ise kiusaja rollis osalenud. Telia Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Isotamme sõnul on need numbrid selgelt liiga kõrged. “Küberkiusu märkamiseks ja vähendamiseks peame sellest probleemist avatult rääkima ja ühiselt mõtlema, kuidas tuua suhtluskultuuri rohkem empaatiat, teinteise mõistmist ja hoidmist sõltumata sellest, kas tegu on offline või online kanaliga.”


Septembri alguses tuligi Telia koos Lastekaitse Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning paljude teiste partneritega välja #suurimjulgus kampaaniaga, mille eesmärk on küberkiusu probleemi tunnistada ja kogu ühiskonda arutellu kaasata. #suurimjulgus kampaania peamine sõnum on, et kiusamine – eriti anonüümne kiusamine internetis ja nutiseadmetes – ei nõua julgust. Suurim julgus on hoopis kiusule vastu astuda ja pakkuda tuge kõigile, kes ise end kaitsta ei oska või ei suuda. Kampaania ei näita näpuga süüdlase poole, ei karista ega häbista.


Küberkiusu vastu võitlev kampaania on septembris-oktoobris nähtav kõigis peamistes kanalites – välipindadel, teles ning print- ja sotsiaalmeedias. #suurimjulgus kampaania sündis Telia eestvedamisel koos mitmete heade partneritega, sealhulgas Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Meedia, TÜ Eetikakeskus jt. Kaasa löövad mitmed aktiivsed noored ning erinevate valdkondade eeskujud.

JJ-Street Tantsukool meeskond on noorsootöös/ tantsupedagoogikas küberkiusamisega varasemalt kokku puutunud, teab probleemi olemust ning soovib selle vastu võidelda. Meie eesmärk on jagada oma kogemusi ning kanda edasi postiivset ja tolerantset sõnumit. Septembris-oktoobris astuvad JJ-Street Tantsukooli treenerid ja noored kampaania raames üles erinevates videodes, sotsiaalmeedia postitustes kui ka intervjuudes.


 

 

Toeta meiega koos küberkiusamise vastu võitlemist ning avasta endas suurim julgus!
Vaata rohkem kampaania kohta: www.suurimjulgus.ee

Meeldib? Jaga edasi!

jj-street jj-street jj-street jj-street jj-street jj-street jj-street jj-street