Privaatsus- ja kasutustingimused

Käesolev eeskiri sätestab JJ-Street privaatsus-, kasutus- müügitingimused.

Antud tingimused kehtivad veebilehel https://jjstreet.ee

Privaatsus ja andmekaitse

JJ-Street veebilehel kehtib isikuandmete ja elektronposti puutumatuse põhimõte.

MTÜ Urban Style kohustub kaitsma veebilehe kasutajate andmete puutumatust. MTÜ Urban Style-l on õigus edastada postiteenuste osutajatele (Omniva, Itella, DPD) tellimuste kohaletoimetamiseks vajalikke andmeid. MTÜ Urban Style-l on õigus saata kliendi elektronpostile uudiskirju, kui kasutajakonto andmetes on selleks eelnev nõusolek antud. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
MTÜ Urban Style-l on õigus tingimusteta ja viivitamatult lõpetada teenuste kasutamise võimalus, kui kasutaja rikub tingimustes sätestatut, teavitades sellest kasutajat. Samuti on õigus peatada juurdepääs https://jjstreet.ee-le nendest arvutitest, millest on tuvastatud e-poe vastu suunatud tegevust.

https://jjstreet.ee veebilehel sisalduvate kuulutuste ja piltide reprodutseerimine, kopeerimine või levitamine ilma MTÜ Urban Style kooskõlastuseta on keelatud. MTÜ Urban Style-l on õigus ilma kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida https://jjstreet.ee veebilehe sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure jms.

E-poest ostu sooritades on vajalik sisestada oma ees- ja perekonnanimi, vanus, asukohariik ning vajalikud kontaktandmed (kontakttelefon, füüsilist kaupa soetades ka aadress), mida ei jagata kolmandate osapooltega, v.a tarneteenuse pakkujatega (konfidentsiaalselt).

Teenuste ja/või toodete ostmine

Ostu vormistamiseks lisage soovitud tooted või koolitused ostukorvi, kinnitage ostukorv, sisestage oma andmed ning valige esmalt endale sobiv makseviis (Swedbank, SEB, LHV, Nordea, Danske, Krediidipank, Mastercard/Visa krediitkaart või Pocopay), mille kaudu makse sooritada. Füüsiliste toodete soetamise korral valige omale sobiv kohaletoimetamisteenus (Itella Smartpost, Omniva või DPD kuller- ja pakiautomaaditeenused) ning esitage tellimus. Pärast tellimuse esitamist edastatakse Teie poolt sisestatud e-mailile tellimuse kinnitus ja arve. Kui tellimus on kohal ning kaup pakitud ja väljastatud, saadetakse eraldi kiri, et teaksite tulla oma tellimusele järgi või oodata kohaletoimetamisteenuse infosõnumit.

Koolitustele ja laagritesse registreerimise kord ning tagastuspoliitika

Pärast registreerimistasude maksmist on registreerunu kohustatud tulema oma valitud koolitustele või sündmustele kohale ettenähtud ajaks. Ettenägematute juhtumite korral ning muudatuste puhul tuleb laagri või koolituse personali teavitada kirjalikult esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 nädalat enne sündmuse toimumist. Pärast kirjaliku teavituse saamist püüavad osapooled leida sobiliku kokkuleppe, võttes arvesse, et sündmuse korraldajal lasub endiselt kohustus tasuda osalejaga seotud fikseeritud kulud.

Registreerimistasud ei kuulu tagastamisele ega hüvitamisele, kui osaleja ei saabu registreeritud sündmustele.

Registreerimistasudest tagastatakse kuni pool summast (50%), kui osaleja/võistleja esitab arstitõendi, mis kinnitab, et sündmuste kuupäevadel jäädi ootamatult haigeks või toimus paberitel fikseeritud õnnetus.

NB! MTÜ Urban Style ei tegele kaebustega, mis esitatakse pärast sündmuste toimumist.

Hind

E-poes on hinnad eurodes (€).

MTÜ Urban Style-l on õigus muuta toodete või koolituste hindasid. Hindade muutumisel jääb kliendile kehtima kinnitatud ostukorvi kokkuvõttes märgitud hind. Tellimuses sisalduvate toodete kogumaksumusele lisandub vaid lepingu täitmiseks kliendi poolt valitud kohaletoimetamisteenuse tasu.

Tarne ehk kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

Meie e-poest tellides jõuavad füüsilised kaubad Teieni maksimaalselt 15 tööpäeva jooksul. Füüsilised kaubad saadetakse kliendile Itella Smartpost, Omniva või DPD pakisaatmisteenuse vahendusel. Samuti on kliendil võimalus tulla kaubale ise järgi Filtri tee 1 (10132 Tallinn, Eesti) administraatorilauda iga tööpäev pärast kella 16:00 juhul, kui kätte on saadud kauba kohalejõudmise kinnituskiri. MTÜ Urban Style ja koostööpartnerid ei vastuta kohaletoimetamisel tekkivate viivituste eest juhul, kui tellimuse vormistamisel on esitatud andmed ebatäpsed. Seetõttu lasub kõikide andmete õigsuse kontrollimise kohustus tellimuse kinnitamisel kliendil.

Füüsiliste toodete tagastamine ja ümber vahetamine

Kõik teavitused tuleb edastada e-posti aadressile web@jjstreet.ee

JJ-Street Eesti online ostukeskkonnas on kõik kinnitatud tehingud lõplikud, seetõttu veendu alati, et ostukorvi lisatud koolituste ajad ning asukohad on korrektsed ning tooted on soovitud värvi ja suurustega. Alati kontrollige üle omaltpoolt sisestatud tarneinfo ja kontaktnumber. Enne tellimuse kinnitamist on võimalik klienditoe aadressilt web@jjstreet.ee saada iga füüsilise toote kohta vastav mõõtudetabel.

Kui füüsiline toode ei vasta tingimustele, võib ostja nõuda müüjalt selle parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). MTÜ Urban Style võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga (VÕS § 222 lg 1). Defekti või muu vea (värvierinevus pildilt, materjali ebasobivus, mõõtude mittevastavus mõõtudetabelile) alusel tuleks toode tagastada Itella või Omniva pakisaatmisteenuste vahendusel müüja kulul või tagastama kauba Filtri tee 1, Tallinn 10132 administratsioonilauda.

VÕS § 56lg 4 sätestab, et tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. MTÜ Urban Style ei vastuta kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest, defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel või toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Vastavalt VÕS § 56 lg 1 võib klient sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest. Kui kaup telliti Itella või Omniva pakiautomaaditeenuse abil, on võimalik kaup 14 päeva jooksul samamoodi ka tasuta tagastada (Itella puhul sama uksekoodiga, millega kaup kätte saadi ning Omniva puhul on tagastuskood SMS mobiilsõnumis eraldi väljatoodud). VÕS § 561 lg 1 kohaselt tagastab müüja tellimuse või konkreetse kauba maksumuse kogusumma kliendi arveldusarvele taganemisavalduse kättesaamisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel. Tagastatava summa sisse kuuluvad kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas kliendipoolsed kättetoimetamise kulud. MTÜ Urban Style-l on õigus tagastatavast summast maha arvestada toote väärtuse vähenemine juhul, kui toode on kliendi poolt kahjustatud.

Pretensiooni esitamise õigus

MTÜ Urban Style vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on MTÜ Urban Style kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile web@jjstreet.ee.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Kui ostja ja MTÜ Urban Style ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tingimuste kehtivust. Tühise sätte asemel kohaldatakse seaduses seda liiki lepingu kohta sätestatut. Osapoolte vahelisi vaidlusi püütakse lahendada vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Tartu Maakohtus.