JJ-Street Tantsukool

HINNAD

Maksetingimuste ning kodukorraga palume kõigil tutvuda allpool.

Kõikides treeningrühmades kehtib peresoodustus! Kui ühest perest on kaks või enam last, siis kehtib hinnasoodustus -10% igale lapsele. 

MAKSETINGIMUSED
Tingimused ja kohustused

Osalustasu tasumisel on eelduseks see, et just lapsevanem või täisealine treeningutes osaleja on registreerinud ennast JJ-Street tantsukooli e-kooli kasutajaks ning tutvunud põhjalikult lepinguga. Lapsevanemale saadetakse iga kalendrikuu esimesel kuupäeval arve, mis on koostatud alanud kuu eest. Arvel on märgitud tasumise kuupäev ning viitenumber. Ülekande sooritamisel on tingimata vajalik märkida arvel olev viitenumber, vastasel juhul makse ei laeku.

E-kooli sisestatud esindaja (lapsevanema) andmed edastatakse Maksu- ja Tolliametisse tulumaksu tagastamiseks. Probleemide korral palun võtke kindlasti ühendust oma lapse treeneriga.

Treeningute eest osalus ehk kuutasu maksmine toimub kalendrikuu alusel.
Treeningute eest saab osalustasu tasuda ainult pangaülekandega.
Osalustasu maksmise tähtaeg on märgitud arvel.
Osalustasu ei tagastata ja kasutamata jäänud treeninguid rahaliselt ei tasaarveldata.

Meie arveldusandmed:
Makse saaja: MTÜ Urban Style
Konto number: EE152200221029649674 Swedbank
Selgitusse lisada: arvel olev viitenumber, osaleja ees- ja perekonnanimi, arve number

MTÜ Urban Style
Üldine kontakttel: +372 5308 7045 | +372 628 2215
E-mail: info@jjstreet.ee
Filtri tee 1
Tallinn, 10132


MTÜ Urban Style’st eraldiseisvalt tegutseb SA JJ-Street Laste ja Pere Fond, mille eesmärgiks on toetada laste ja noorte huvitegevust ning huviharidust.

Selleks kogutakse vahendeid juriidilisest ja eraisikutest annetajatelt ning eraldatakse abivajavatele lastele ja noortele ning nende peredele toetusi ja stipendiume huvitegevuses osalemiseks ja huvihariduse saamiseks. Toetuse taotlemiseks uuri lisa info@jjstreet.eu

JJ-Street tantsukooli hinnad õppeperioodil

01.09.2023 – 31.05.2024

Ühekordne külastus 15 €
TREENING OSALUSTASU KUUS
Treeningud Tallinnas ja Harjumaal (välja arvatud Kose ja Loksa)
Treening 2x nädalas (2 x 60 min.) 45 €
Treening 3x nädalas (3 x 60 min.) 52 €
1 lisastiil 2x nädalas (2 x 60 min.) 35 €
1 lisastiil 3x nädalas (3 x 60 min.) 40 €
Treeningud Tartus
Hinnad Tartu elanike registris olevatele isikutele
(7-19a):
Treening 2x nädalas (2 x 60 min.) 40 €
Treening 3x nädalas (3 x 60 min.) 44 €
Hinnad neile, kes ei ole kantud Tartu elanike registrisse või on vanemad kui 19 eluaastat:
Treening 2x nädalas (2 x 60 min.) 45 €
Treening 3x nädalas (3 x 60 min.) 49 €
1 lisastiil 2x nädalas (2 x 60 min.) 34 €
1 lisastiil 3x nädalas (3 x 60 min.) 38 €
Treeningud Pärnus
Treening 2x nädalas (2 x 60 min.) 40 €
Treening 3x nädalas (3 x 60 min.) 46 €
1 lisastiil 2x nädalas (2 x 60 min.) 28 €
1 lisastiil 3x nädalas (3 x 60 min.) 34 €
Treeningud Haapsalus
Treening 2x nädalas (2 x 60 min.) 33 €
Treening 3x nädalas (3 x 60 min.) 37 €
1 lisastiil 2x nädalas (2 x 60 min.) 24 €
Treeningud Võrus
Tänavatantsu treeningud
Treening 2x nädalas (tänavatants 2 x 60 min.) 30 €
Treening 3x nädalas (tänavatants 3 x 60 min.) 34 €
1 lisastiil 2x nädalas (2x 60 min.) 23 €
1 lisastiil 3x nädalas (3 x 60 min.) 25 €
Parkour ja akrobaatika
Treening 2x nädalas (2 x 60 min.) 40 €
Treening 3x nädalas (3 x 60 min.) 44 €
Treeningud Valgas
Treening 2x nädalas (2 x 60 min.) 30€
Treening 3x nädalas (3 x 60 min.) 34 €
1 lisastiil 2x nädalas (2x 60 min.) 23 €
1 lisastiil 3x nädalas (3x 60 min.) 27€
Treeningud mujal Eestis
(kaasa arvatud Kose ja Loksa)
Treening 2x nädalas (2 x 60 min.) 30 €
Treening 3x nädalas (3 x 60 min.) 34 €
1 lisastiil 2x nädalas (2 x 60 min.) 25 €
1 lisastiil 3x nädalas (3 x 60 min.) 29 €

 Kõikides treeningrühmades kehtib peresoodustus! Kui ühest perest on kaks või enam last, siis hinnasoodustus on 10% iga lapse pealt. 

Juhul kui on soov tasuda õppeaasta kõigi üheksa kuu eest korraga (sept-mai), siis palume soodustuse saamiseks pöörduda otse tantsukooli juhataja poole meiliaadressil info@jjstreet.ee

LISAKULUD ÕPPEPERIOODIL

Esinemisriietus

Õppeaasta jooksul vajaminev riietus esinemisteks kuni 150 eurot
*Esinemisriietuse hind sõltub õpilase treeningu tasemest (algajad, keskaste, edasijõudnud)

 

Soovituslikud laagrid, seminarid ja koolitused

Laagrid Osalustasu
JJ-Street Suvelaager
24.06.2024-30.06.2024 (6 ööd)
225€ telk / 275€ maja
Camp of Hip-Hop Noortelaager
22.07.2024-28.07.2024 (6 ööd)
279 € kuldpakett / 229 € hõbepakett
Camp of Hip-Hop Elustiililaager
29.07.2024-04.08.2024  (6 ööd)
329 € kuldpakett / 279 € hõbepakett


Kõik vanused, sõltumata eelnevast tantsukogemusest, on alati oodatud


Treeninghooaeg kestab 9 kuud


Treeningtunnid on produktiivsed


Ära jäänud trennid tehakse eranditult ette või järgi


Treenerid ja trennikaaslased on alati toeks


Arendavad
lisategevused ja koosviibimised

KODUKORD

JJ-Street tantsukooliga (edaspidi: Tantsukool) liitumisel kohustuvad Tantsukooli õpilased pidama kinni Tantsukooli kodukorrast.

1. Liitumine ja õppemaks
1.1. Tantsukool võtab tavapäraselt uusi õpilasi vastu hooaja alguses – alates septembrist või alates jaanuarist. Kokkuleppel treeneriga on võimalik tantsukooliga liitumine ka hooaja kestel, kirjutades selleks aadressile info@jjstreet.ee.
1.2. Uuel õpilasel või tema seaduslikul esindajal on kohustus õpilase registreerimisel sõlmida Õppeteenuse leping. Registreerimisel kinnitatakse Õppeteenuse lepingu tingimustega nõustumist. Enne Õppeteenuste lepingu allkirjastamist ja Tantsukoolile esitamist ei ole õpilasel Tantsukooli treeningutel osalemine lubatud.
1.3. Tantsukooli õpilane on kohustatud täitma Õppeteenuste lepingus sätestatud kohustusi.
1.4. Õppeteenuste lepingu sõlmimisel on Tantsukooli õpilane või tema seaduslik esindaja kohustatud tasuma Õppeteenuste lepingus sätestatud korras õppemaksu.
1.5. Õppemaksu tasumise kohustuse peatamist on võimalik taotleda mõjuval põhjusel, esitades Tantsukoolile asjaolude ilmnemisel taotluse aadressil info@jjstreet.ee.
1.6. Õppemaksu õigeaegselt tasumata jätmisel on treeneril õigus Tantsukooli õpilast treeningutele mitte lubada.
1.7. Tantsukooliga liitudes on Tantsukooli õpilane kohustatud käituma nii Tantsukoolis kui ka väljaspool Tantsukooli eeskujulikult ning viisil, mis ei kahjusta Tantsukooli mainet.

2. Treeningud
2.1. Tantsukoolis saab õppida järgnevaid tantsustiile: Hip-Hop, Hip-Hop Heels, Urban Kids, Popping, Locking, House, Krump, Vogue, Waacking, Dancehall.
2.2. Tantsukooli õpilasel on õigus valida tema vanuseastmele vastav tantsugrupp ning valida tunniplaanist sobivate treeningute ajad.
2.3. Treeningutele tuleb kohale tulla 10 – 15 minutit varem, et mitte hilineda.
2.4. Treeningust puudumisel tuleb sellest eelnevalt teavitada treenerit.

(jätk) 2.5. Treeningutel tuleb kanda mugavaid riideid ja vahetusjalanõusid.
2.6. Treeningutel tuleb käituda viisakalt ning alluda treeneri juhendamisele.
2.7. Tantsukooli õpilased on Tantsukooli poolt jagatud erinevatesse astmetesse, mis näevad ette õppeaasta jooksul läbitavad katsed.
2.8. Õppeaasta lõpus saavad kõik Tantsukooli õpilased, kes on õppeaasta jooksul läbinud kõik nende astmele ette nähtud katsed ning käitunud eeskujulikult, tunnistuse ehk sertifikaadi.

3. Võistlused ja esinemised
3.1. Mõjuva põhjuseta on Tantsukooli õpilane treeneri palvel kohustatud osalema võistlustel, esinemistel ja muudes Tantsukooli projektides.
3.2. Tantsukooli õpilasel on keelatud võistluste või esinemiste korraldamine või sellises korraldusmeeskonnas osalemine, kui puudub treeneri eelnevalt antud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek.
3.3. Tantsukooli õpilasel on keelatud ilma treeneri eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis antud nõusolekuta võtta osa võistlustest või esinemistest.

4. Tantsukoolist lahkumine, treeningute lõpetamine
4.1. Tantsukooli õpilane või tema seaduslik esindaja võib soovi korral lõpetada poolte vahel sõlmitud Õppeteenuste lepingu, teatades sellest ette vähemalt 1 (üks) kuu aadressil info@jjstreet.ee ning tasudes kõik võlgnevused Tantsukooli ees.
4.2. Kuni Õppeteenuste lepingu lõppemiseni on Tantsukooli õpilane või tema seaduslik esindaja kohustatud tasuma Õppeteenuste lepingus ettenähtud korras õppemaksu.
4.3. Tantsukoolist lahkumisel, eesmärgiga jätkata treeninguid teises tantsukoolis või -klubis, on Tantsukooli õpilane kohustatud sellest treenerit ja Tantsukooli teavitama aadressil info@jjstreet.ee vähemalt 1 (üks) kuu enne treeningute algust uues tantsukoolis või -klubis.
4.4. Üleminekul teise tantsukooli või -klubisse on Tantsukooli õpilane kohustatud täitma Tantsukooli ees kõik võetud kohustused. Kohustuste täitmise aluseks on Tantsukooli poolt esitatud dokumentaalselt tõendatud nõue Tantsukooli õpilasele.

Meeldib? Jaga edasi!