MEELDIB EI MEELDI VÄLJAKUTSE REEGLID

 

1.#Meeldibeimeeldi (edaspidi tantsu challenge) on tantsuline väljakutse,  mis kestab ajavahemikus 25.04.-24.05.2021.

2.Tantsu challenge’i auhinnaks on oma vabal valikul disainitud ketsid Woke Customsi poolt ning 10 plokki Pure Mahla.

3.#Meeldibeimeeldi tantsu challenge’i eesmärgiks on pakkuda põnevat lisategevust praegu, kui nii noored kui täiskasvanud taas rohkem koduseinte vahel viibivad.

4.Tantsu challenge’ist võivad osa võtta igas vanuses inimesed (k.a alaealised lapsevanema vastutusel.)

5.#Meeldibeimeeldi tantsu challenge’ist osavõtmiseks peab osaleja filmima üles #Meeldibeimeeldi tantsu ning postitama selle TikTok sotsiaalmeedia platvormile. #Meeldibeimeeldi tantsu challenge on leitav ja allalaetav JJ-Street tantsukooli koduleheküljel ning TikTok lehelt.

5.1 Auhinna võitmiseks peab video postitamisel ära märkima #Meeldibeimeeldi ning #CulpasJJ ja video filmimisel kasutama originaalmuusikat, mille alusel jälgib korraldaja Challenge’is osalejaid.

5.2 TikTok video võib filmida omale vabalt valitud asukohas.

5.3 Videos peab osaleja kajastama talle meeldivaid ning mitte meeldivaid asju/kohti/tegevusi. Näiteks: toit, ilm, riietus, riik või film.

5.4 TikTok videos on keelatud halvustada brändi või organisatsiooni ning nende pakutavat toodet või teenust.

5.5 Video üleslaadija peab olema @jjstreetcompany TikTok konto jälgija.

6.Tantsides siseruumides või väljas tuleb jälgida 2+2 reeglid ning Terviseameti nõudeid ja vajadusel kanda maski.

7.Tantsu challenge’i video postitaja kinnitab, et kõik video osapooled on andnud talle nõusoleku enda isiku kujutisega video jagamiseks ja hilisemaks kasutamiseks reeglites nimetatud eesmärkidel. Kui videos osalevad alaealised, annab nõusoleku lapse eest tema vanem või eestkostja.

8.Korraldaja valib välja võitja 25.05.2021 viie kõige enam meeldimisi saanud video seast. Iga osaleja kohta valitakse välja üks osalev video.

9.Võitja kuulutatakse välja JJ-Street tantsukooli kodulehel mitte hiljem kui 11.04.2021. Võitjaga võetakse ühendust TikTok platvormi sõnumites, leppides kokku auhinna kättesaamise kuupäev, kellaaeg ning asukoht.

10.Tantsu challenge’i võitja peab auhinna kättesaamiseks korraldajale vastama või korraldajaga ühendust võtma 14 päeva jooksul pärast tulemuste väljakuulutamist. Kui challenge’i võitja ei ole määratud aja jooksul korraldajaga ühendust võtnud ega korraldajale vastanud, on korraldajal õigus valida uus võitja.

11.Osalejal ei ole õigust nõuda korraldajalt challenge’i käigus tekkinud kulude katmist.

12.Isikuandmeid säilitatakse 5 aastat. Isikuandmete töötlemise seaduslik alus on andmesubjekti nõusolek. Osalejal on õigus oma nõusolek millal tahes tagasi võtta ilma, et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise õigupärasust.

13.Korraldajal on õigus muuta tantsu challenge’i tingimusi, sealhulgas auhindu, teatades sellest challenge’i kodulehel, kus on kirjas challenge’i reeglid.

14.Tantsu challenge’i läbiviimise korra on korraldaja kindlaks määranud järgmistel tingimustel: kõik korraldaja tehtud otsused challenge’i korraldamise kohta on lõplikud ja kehtivad kõigi osalejate kohta. Kõik tantsu challenge’ist osavõtmisel tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.

15.Tantsu challenge’ist osavõtmisega kinnitab osaleja oma soovi osaleda ning nõustumist ja vastavust kehtestatud nõuetele ja tingimustele. Korraldaja ei vastuta osaleja autasustamise ebaõnnestumise eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud kampaania tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid ja/või ebatäpseid andmeid või muude tõrgete eest, mis ei ole Korraldaja põhjustatud. Tantsu challenge’i korraldajal on ühepoolne õigus challenge ja auhinnakampaania lõpetada, kui reegleid rikutakse või kui ilmnevad muud ettenägematud asjaolud (force majeure), teatadest sellest avalikult tantsu challenge’i veebilehel.

Meeldib? Jaga edasi!