HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm « Tantsutrennid @ JJ-Street Tantsukool

HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm

HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm 

Projekt “HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm” on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

HUKK-AP

Projekti juhtpartner: SA Archimedes Noorteagentuur (SANA

Projekti partnerid: Pärnu Linnavalitsus, MTÜ Urban Style (JJ-Street tänavatantsukool), MTÜ VitaTiim, Tartu Linnavalitsus, Värska vald

Projekti toimumise aeg: veebruar 2014 – 30. aprill 2016

 

Projekti kogumaksumus: 475 333,14 EUR

Toetussumma MTÜ Urban Style’le: 76 604,90 EUR

MTÜ Urban Style kaasfinantseering: 16 490 EUR

Projekti koordinaator: Peeter Taim

Projekti kohalikud partnerid: Valga linn, Räpina linn, Tabivere vald, Kiviõli linn

Projekti eesmärk: pakkuda tänavatantsualast huvitegevust viies uues kohas – Valga, Räpina, Tabivere, Kiviõli, Värska ja tõsta JJ-Street treenerite pädevust töös riskirühma laste ja noortega

 

Tegevused:

1. Projekti HUKK-AP avaseminar Tallinnas 17.04.2014

2. Treeningrühmade loomine Valgas, Räpinas, Tabiveres ja Kiviõlis

3. Neljas uues kohas toimivate võrgustike loomine riskinoorte kaasamiseks

 

Lisainfo: Peeter Taim, 5655791, info@jjstreet.ee

Programm “Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“ on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis on suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle. Koostöös HTMiga viib programmi ellu Eesti Noorsootöö Keskus, programmi partneriteks on Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium ning Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.


Projekti HUKK-AP jooksul sai end tundma õppida ja teostada huvitegevuses (näiteks läbi draama, tantsu, kunsti, loodushariduslike jt meetodite) üle 3000 vähema võimalusega noore. Lisaks koolitati noortega tegelevaid spetsialiste ja töötati koostöös piirkondliku võrgustikuga välja mitmeid uusi  lähenemisi huvitegevuses. Näiteks osalesid haridusliku erivajadusega klasside õpilased huvikoolide tegevustes ning läbi mobiilse huvikooli jõuti piirkondadesse, kus huvidega tegelemise võimalusi napib. Programmiga on toetatud ka MTÜ Urban Style riskinoortega treeningrühmade esinemisriiete ostu.

Projekti “HUvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm” (HUKK-AP) tulemuste ja mõju-uuring.

Vaata ka SIIA.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored


EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. 

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016. 

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand. 


 

0
Kirjuta meile!
Palun jätke meile sõnum ja me võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel!
Nimi
* E-mail
* Teie küsimused
Login Chat
Kui Teil on küsimusi, siis kirjutage! Me oleme siin, et küsimustele vastused ja lahendused leida!
Your name
* Email
Küsi meilt kohe!